0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ponuka mimoškolských aktivít

    Naši žiaci využívajú bohatú ponuku mimoškolských aktivít priamo v priestoroch našej školy, prípadne v blízkosti školy:
  • každodenná popoludňajšia činnosť v rámci Súkromného školského klubu detí pre žiakov 1. - 4.ročníka
  • výber z ponuky záujmových útvarov Súkromného centra voľného času
  • služby našej školskej knižnice
  • jazykové kluby pod vedením kvalifikovaných lektorov
  • študijné umelecké odbory Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana na Starozagorskej 10 alebo elokovaného pracoviska ZUŠ Bernolákova 26 (v priestoroch ZŠ Starozagorská 8)

Ponuka voľnočasových aktivít

Záujmové vzdelávanie v aktuálnom školskom roku
(dokument vo formáte PDF.)