0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Naše triedy

V tejto časti webovej stránky môžete získať bližšie informácie o jednotlivých triedach. V záujme ochany osobných údajov našich žiakoch o nich nezverejňujeme podrobnosti. Niektoré z našich tried majú vlastné webové stránky na externých odkazoch. Tieto stránky sa Vám zobrazia v novom okne.

Triedy v školskom roku 2022/2023

I.A
II.A
III.A
IV.A
V.A
V.B
VI.A
VII.A