0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Hejného matematika

Nová metóda výučby matematiky

Od školského roku 2016/2017 sa od 1. ročníka Súkromnej základnej školy vyučovací predmet matematika vyučuje podľa metodiky Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., ktorý je slovenským a českým matematikom, odborníkom na didaktiku matematiky, profesor Pedagogickej fakulty UK v Prahe. Je autorom a spoluautorom 16 matematických publikácií a viac ako 270 publikácií z didaktiky matematiky, vrátane 13 často citovaných kníh. Prednášal na 13 zahraničných univerzitách a na viac ako 30 medzinárodných konferenciách, bol a je riešiteľom alebo spoluriešiteľom 7 domácich a 4 medzinárodných grantových projektov, je členom redakčnej rady časopisu Educational Studies in Mathematics a redakčnej rady nakladateľstva Kluwer pre sériu Mathematics Teacher Education. Desať mesiacov pôsobil ako hosťujúci profesor na Concordia University v Montreale v Kanade a 5 mesiacov na Central Michigan University v USA. Jeho metóda pre výučbu matematiky je založená na teórii generických modelov a vedie žiakov k tvorbe všeobecných modelov a schém. Spočíva v tom, že učiteľ zadáva zaujímavé úlohy a nechá žiakov spoločne ich riešiť. Žiaci si musia sami vytvárať „generické modely“ riešenia úloh. Milan Hejný s tímom PdF UK spracoval viacero učebníc matematiky pre prvý stupeň ZŠ vrátane príručiek pre učiteľov.

Viac informácií ...