0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Týždeň v škole

Žiak začína každý deň "rannou komunitou". Súčasťou sú diskusie na rôzne témy podporujúce a rozvíjajúce nasledovné kompetencie a zručnosti:

 • kognitívne (riešiť problémy, vyjadriť svoj názor, využívať kreativitu)
 • sociálne (spolupracovať s inými)
 • komunikačné (vhodne komunikovať, aktívne počúvať, prezentovať informácie)
 • personálne (prejavovať a zvládať emócie, zodpovedne sa rozhodovať, aktívne zvládať zmeny, byť zvedavý a mať chuť poznávať)

Ako to vyzerá v praxi?

 • Pondelok

  "Povedz mi, čo si prežil v sobotu a v nedeľu..."

  Žiak sa po víkende adaptuje na školské prostredie, učí sa súvislo vyjadrovať a rozprávať o udalostiach. Upevňuje sa prepojenie domova a školy ako aj schopnosť počúvať a zdieľať.

 • Utorok

  "Čo znamená, keď sa povie ....."

  Žiak sa oboznamuje so základnými pojmami medziľudských vzťahov a spoločenskými pravidlami. Učí sa vyjadrovať názory a pocity na rôzne témy, napr. " Čo znamená , keď sa povie psst ..."," Čo znamená, keď je niekto kamarát, priateľ ...."

 • Streda

  "Dnes som hviezdou ja...."

  V tento deň je vždy iný žiak hviezdou dňa, získava privilégiá, napr. výber aktivity, hry pre ostatných. Žiak sa učí prijímať pocit zodpovednosti.

 • Štvrtok

  "Ukáž a povedz....."

  Žiak donesie z domu obľúbený predmet, talizman, hračku, vec, o ktorej chce porozprávať. U žiaka sa rozvíja schopnosť počúvať a zdieľať.

 • Piatok

  "Pozeraj, počúvaj a pamätaj si...."

  V tento deň sa žiaci pripravujú na exkurziu, vychádzku, výlet. Dostávajú špeciálne úlohy dňa. Rozvíja sa pozornosť, pamäť a myslenie žiakov.

A pritom...
...každý týždeň počas školského roku bude jedinečný a neopakovateľný, pre žiakov skutočným prekvapením a vlastný len našej škole.