0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Záujemca

Výročie

Začíname s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

Vážení rodičia, milí priatelia,

naša škola – Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice sa aktívne zapojila do celoslovenskej súťaže O2 Dobrá vec. Vďaka Vám a Vášmu hlasovaniu vyhrala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020 zadarmo.

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

„O2 Športová Akadémia Mateja Tótha nie je pasívny projekt, ktorým deťom darujeme športové pomôcky, aby s nimi športovali, ale dávame im systematický proces športovania, ktorý neustále zdokonaľujeme a kontrolujeme.“

Získaním najvyššieho počtu hlasov v Košickom kraji vo svojej kategórii sa táto kvalitná voľnočasová aktivita bude realizovať v školskom roku 2019/2020 aj v priestoroch našej školy. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou výhry je aj športová sada, ktorú budú žiaci na tréningoch využívať.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.

Primary Years Programme

Vážení rodičia,

s potešením Vám oznamujeme, že po dôkladnom posúdení našej žiadosti bola Súkromná spojená škola, Starozagorská 8,Košice zaradená medzi kandidátske školy medzinárodného programu PYP (Primary Years Programme), ktorý z hľadiska obsahového, odborného a organizačného riadi organizácia International Baccalaureate Organization (IBO) so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Ponúkajú ho vzdelávacie inštitúcie v zahraničí. Hlavným poslaním programu PYP je rozvíjať akademickú, sociálnu a emocionálnu stránku každého žiaka. PYP podporuje nezávislé zručnosti učenia a povzbudzuje každého žiaka, aby prevzal zodpovednosť za svoje vzdelávanie. Kľúčovým faktorom je snaha o výchovu medzinárodne zmýšľajúceho jedinca, schopného orientovať sa vo svete. Tešíme sa, že aj takouto formou sa bude naša škola rozvíjať a zároveň poskytovať európsku aj svetovú dimenziu vo vzdelávaní žiakov. Keď rastie duch školy, rastú aj Vaše deti.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

IB - Application for candidacy response letter

Stretnutie k programu Primary Years Programme

Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR schválilo od školského roku 2017/2018 projekt experimentálneho overovania Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8,Košice s názvom Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku v rámci primárneho vzdelávania pod odbornou garanciou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Zámerom projektu je naučiť žiakov prostredníctvom fonetickej metódy vizuálne rozoznávať jednotlivé hlásky a priraďovať k nim zvuk, výslovnosť jazyka, ktorý počujú.

10. výročie školy

2006 - 2016

Sú dni v živote človeka, kedy sa na chvíľu zastaví a spomína, rekapituluje profesionálnu cestu, ktorá ubehla v radostných i všedných dňoch života.

Pre našu školu je takýmto okamihom práve deň, kedy bola pred 10 rokmi zaradená MŠ VV a Š SR do siete základných škôl a privítala svojich prvých 10 žiakov. Bolo to
1. septembra 2006.

Píše sa školský rok 2016/2017 a naša škola oslavuje svoje 10. narodeniny. Dnes máme možnosť otvoriť knihu života tejto školy, listovať v nej, hľadať a objavovať všetko, čo sa za tie roky urobilo. ... ďalej.

Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy

Ďakovný list | Bulletin

Slávnostná recepcia
-- Fotogaléria --

Prezentácia
10. výročie založenia školy

Akadémia
10. výročie založenia školy

Pomáhame

Vitajte na stránkach Súkromnej základnej školy HUMAN

Nachádzate sa na webovej stránke Súkromnej základnej školy HUMAN sídliacej na Starozagorskej ul. 8 v Košiciach. Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. Naším cieľom je umožniť rodičom, ale najmä žiakom vysokú kvalitu vzdelávania a výchovy. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú a rozhodnete sa zapísať Vaše dieťa k nám.

zriaďovateľka a riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková

Welcome to the website Associated Private School

Private Primary School & Private Grammar School

Information leaflet about school for parents

Read more about Associated Private School, Starozagorská 8, Košice. Our school is unique in its concept, educational programme and organization of pupils' education. Within its two organizational units - Primary Private School and Private Grammar School, the institution offers its pupils the development of communicative competences and English Language skills....

Odporúčame

Časopis Rodina a škola

Vážení čitatelia našej webovej stránky, ponúkame Vám prepojenie na časopis - RODINA A ŠKOLA, prostredníctvom ktorého sa k Vám dostanú zaujímavé a najaktuálnejšie informácie z oblasti výchovy a vzdelávania. Časopis je určený pre žiakov aj rodičov.

http://www.skvelarodina.sk