0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Vitajte na stránkach Súkromnej základnej školy HUMAN

Nachádzate sa na webovej stránke Súkromnej základnej školy HUMAN sídliacej na Starozagorskej ul. 8 v Košiciach. Naša škola poskytuje široké spektrum školských aj mimoškolských aktivít. Naším cieľom je umožniť rodičom, ale najmä žiakom vysokú kvalitu vzdelávania a výchovy. Veríme, že na našej webovej stránke nájdete všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú a rozhodnete sa zapísať Vaše dieťa k nám.

zriaďovateľka a riaditeľka školy
Mgr. Eva Bednáriková

Welcome to the website Associated Private School

Private Primary School & Private Grammar School

Information leaflet about school for parents

Read more about Associated Private School, Starozagorská 8, Košice. Our school is unique in its concept, educational programme and organization of pupils' education. Within its two organizational units - Primary Private School and Private Grammar School, the institution offers its pupils the development of communicative competences and English Language skills....

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2021/2022

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach pre školský rok 2021/2022. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Dokumenty boli aktualizované dňa 28.11.2021.

Bližšie informácie

ŠKOLSKÝ SEMAFOR - 26.11.2021

Pokyny, upravujúce podmienky SSŠ na obdobie školského roku 2021/2022 od 29.11.2021

Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti od 26.11.2021

Príloha č. 2 - Oznámenie o výnimke z karantény

Oznam pre osoby vstupujúce do priestorov školy od 26.11.2021

Antigénové samotesty na domáce použitie

Usmernenie ku karanténe žiakov VI.A triedy

Vážení rodičia,

na základe konzultácie a súhlasu RÚVZ / odboru hygieny detí a mládeže/ v Košiciach  3 žiaci 6.A triedy z dôvodu úzkeho kontaktu so spolužiačkou v pondelok 22.11.2021   v karanténe s platnosťou od utorka  23.11.2021. 

 Od stredy  24.11.2021 bude vyučovanie realizované dištančnou formou. Odporúčam ,aby rodičia týchto žiakov prihlásili na PCR test. Po negatívnom PCR výsledku v sobotu  27.11.2021  a pri bezpríznakovosti   karanténa  žiakom končí v pondelok 29.11.2021 a žiaci môžu nastúpiť  do školy   v utorok  30.11.2021.

Žiaci, ktorí neabsolvujú PCR test, sú povinní dodržať 10 dňovú karanténu (pokiaľ nemajú žiadne príznaky),do školy nastúpia  vo štvrtok 02.12.2021.

Žiaci sú z obedov  odhlásení.

Prosím zákonných zástupcov, aby počas trvania karanténnych opatrení sledovali zdravotný stav svojich detí. Informácie týkajúce sa zhoršenia zdravotného stavu je potrebné  telefonicky konzultovať  s obvodným lekárom a zároveň informovať  triedneho učiteľa.

Žiaci 6. A triedy neprítomní  na vyučovaní od 15.11.2021  z iných zdravotných dôvodov  majú možnosť sa tiež prihlásiť od 24.11.2021  na dištančné vzdelávanie, ak im to zdravotný stav dovolí.   

Informácie budú priebežne aktualizované na wwwstránke školy .

 Mgr. Eva Bednáriková
zriaďovateľka a riaditeľka školy 

Aktivity školy

Aktivity v mesiaci november

Dokument aktualizovaný dňa: 05.11.2021

O2 Športová akadémia Mateja Tótha – SÚŤAŽ

Vážení rodičia, milí priatelia,

naša škola – Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha realizovanú v priestoroch našej školy, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto Vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.akademia.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovať môžete každý deň!

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

Kvalitná voľnočasová aktivita realizovaná formou krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

Súťaž trvá do 19.12.2021 a v každom kraji získajú akadémiu štyri základné školy, ktoré sa stanú víťazom hlasovania vo svojej kategórii podľa počtu žiakov.

V mene žiakov našej školy vám ďakujem.

OZNAM O KONANÍ VOLIEB
zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri Súkromnej spojenej škole,
Starozagorská 8, Košice

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním vo vymedzenom priestore pri vstupe do pavilónu F nasledovne:

a) 1.-2. ročník SZŠ – dňa 22.11.2021 od 7.00 hod. do 8.05 hod. a od 12.30 hod. do 16.30 hod.

b) 3.-4. ročník SZŠ – dňa 23.11.2021 od 7.00 hod. do 8.05 hod. a od 12.30 hod. do 16.30 hod.

c) 5.-8. ročník SZŠ – dňa 24.11.2021 od 7.00 hod. do 8.05 hod. a od 12.30 hod. do 16.30 hod.

Bližšie informácie

Mgr. Eva Bednáriková
riaditeľka školy

Primary Years Programme

Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia školy, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice ako prvá v meste Košice a druhá v Slovenskej republike získala dňa 14.05.2020 autorizáciu k programu Primary Years Programme (ďalej len „PYP program“) a oprávnenie vykonávať medzinárodné skúšky v medzinárodnom programe PYP od organizácie International Baccalaureate (ďalej len „IB“). Stali sme sa hrdými nositeľmi statusu IB World School. 

Dňa 27.08.2020 bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR súhlasné stanovisko k uplatňovaniu medzinárodného programu PYP pre Súkromnú spojenú školu, Starozagorskú 8, Košice s účinnosťou od 01. septembra 2020.

Bližšie informácie

Súhlasné stanovisko MŠVVaŠ SR

Certifikát o autorizácii PYP

IB - PYP Final Authorization Letter

Napísali o nás na portáli www.direktor.sk

-->

Začíname s O2 Športovou akadémiou Mateja Tótha

Vážení rodičia, milí priatelia,

naša škola – Súkromná spojená škola, organizačná zložka Súkromná základná škola, Starozagorská 8, 040 23 Košice sa aktívne zapojila do celoslovenskej súťaže O2 Dobrá vec. Vďaka Vám a Vášmu hlasovaniu vyhrala O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na celý školský rok 2019/2020 zadarmo.

Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?

„O2 Športová Akadémia Mateja Tótha nie je pasívny projekt, ktorým deťom darujeme športové pomôcky, aby s nimi športovali, ale dávame im systematický proces športovania, ktorý neustále zdokonaľujeme a kontrolujeme.“

Získaním najvyššieho počtu hlasov v Košickom kraji vo svojej kategórii sa táto kvalitná voľnočasová aktivita bude realizovať v školskom roku 2019/2020 aj v priestoroch našej školy. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Súčasťou výhry je aj športová sada, ktorú budú žiaci na tréningoch využívať.

V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.