0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Vianočná akadémia

Atmosféru prichádzajúcich Vianoc sme naplno zažívali dňa 17.12.2019 na Vianočnej akadémii 2019, ktorá sa realizovala v divadelnej sále SOŠ Automobilová, Moldavská cesta 2, Košice. Krásne kultúrne darčeky v podobe vinšov, vianočných piesní, kolied a tancov precítili všetci prítomní. Herecké a tanečné výkony tých najmenších vyčarili úsmev na tvárach prítomných rodičov a starých rodičov.