0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Zdobenie vianočného stromčeka

Dňa 06. 12. 2019 sa žiaci SZŠ v sprievode svojich triednych učiteľov stretli na spoločnej rannej komunite v priestoroch školskej  jedálne.

V úvode programu Mgr. Lenka Volčková v spolupráci so žiakmi Žiackej školskej rady SSŠ priblížila  prichádzajúce  Vianoce prostredníctvom krátkej scénky , v ktorej vystupovala žiačka Mia Fedičová z V. A SZŠ.  

Medzi žiakov zavítal Mikuláš v sprievode žiakov Žiackej školskej rady SSŠ prezlečených za anjelov a čertov, ktorí mu pomohli pri rozdávaní sladkých  prekvapení pre žiakov.

Mgr. Lenka Volčková vyzvala žiakov k prevzatiu balíčkov od Mikuláša a spoločnému fotografo-vaniu sa s ním. Následne sa presunuli do pavilónu A a pavilónu F, kde zdobili vianočné stromčeky.