0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Mikuláš na ceste

Dňa 06.12.2019 bola v spolupráci s dopravnou hliadkou a s referentom špecialistom – preventistom zrealizovaná pre  žiakov III.A SZŠ akcia Mikuláš na ceste. Dopravná hliadka kontrolovala v cestnej premávke  dodržiavanie povinností vodičov, technický stav vozidiel a ich vzájomnú kombináciu.   

Kontrolovaným vodičom žiaci oblečení v maskách postavičiek rozdávali vlastnoručne vyhotovené postavičky MIKULÁŠOV a ČERTOV podľa toho, či vodiča odmeňovali za správnu jazdu a dodržiavania predpisov alebo karhali za priestupok.