0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Slávnostné odovzdávanie grantu O2 Športovej akadémie Mateja Tótha

Dňa 6.11.2019 sme privítali na našej škole  slovenského olympionika a majstra sveta Mateja Tótha, ktorý nám prišiel osobne odovzdať celoročný grant Športovej akadémie Mateja Tótha a plaketu „V stopách najlepších“. V úvode programu zaznela školská hymna v podaní žiačok VI.A SZŠ ,následne  Mgr. Eva Bednáriková, riaditeľka školy SSŠ,  privítala Mateja Tótha a ďalších hostí  Mgr. Ladislav Lörinca, starostu Mestskej časti Sídliska  KVP, Ing. Romana Matoušeka, zástupcu starostu, PhDr. Zuzanu Sedlákovú, predsedníčku Rady školy. V rámci programu sa predstavili aj žiaci, ktorí predniesli báseň o Športovej akadémii a žiačky záujmového útvaru tanečná príprava predviedli svoj tanec. Žiačky VIII.A SZŠ viedli rozhovor s Matejom Tóthom o jeho živote a športovej ceste. Po ukončení rozhovoru odovzdal plaketu riaditeľke školy a vyzval žiakov Športovej akadémie k spoločnému predvedeniu cvikov. V závere sa Matej Tóth odfotil s vedením školy, hosťami a žiakmi zapojenými do Športovej akadémie  Žiakom rozdal podpisové karty.