0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Beseda s rodičmi žiakov cudzincov

Dňa 19.11.2019 sa v rámci popoludňajšej činnosti SŠKD a SŠKŽ konala Beseda s rodičmi žiakov cudzincov, ktorá bola súčasťou Týždňa globálneho vzdelávania ( The Global Education Week ). Hlavnou témou tohtoročnej besedy boli Tradičné remeslá a výrobky mojej rodnej krajiny. Besedy sa zúčastnili žiaci 4.– 8. ročníka SZŠ. Mamky našich žiačok  Alisy  Kyrpychovej ( III.B SZŠ ), Eleanor Emmy Maxwell ( VIII.A SZŠ ) a žiak Fernando Javier Cano Vindas ( III.A. SZŠ ) priblížili a porozprávali prítomným žiakom o svojich rodných krajinách, ktorými sú Ukrajina, Srbsko a Kostarika. Rozprávanie účastníkov bolo veľmi zaujímavé, poučné, doplnené prezentáciami a fotografiami.