0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Deň vďakyvzdania

Dňa 21.11.2019 sa v priestoroch školskej jedálne konala tradičná slávnosť Dňa vďakyvzdania.  Sviatok sa v USA oslavuje už od roku 1621, kedy sa po prvýkrát uskutočnila hostina, na ktorej sa podieľali pôvodní obyvatelia USA – Indiáni spolu s novými prisťahovalcami z Veľkej Británie – Pilgrimami. Sviatok má pripomínať dôležitosť vzájomnej pomoci a spolupatričnosti a koná sa vždy v štvrtý novembrový štvrtok. Tradičnými pochutinami sú jedlá z tekvice, zemiakov, batátov, kukurice, ale aj jabĺk či iného jesenného ovocia. V USA sa v tento deň podáva často aj pečený moriak s gaštanovou plnkou.

Okrem osláv Dňa vďakyvzdania sme si v tento deň pripomenuli aj Svetový deň bez mäsa a s pomocou rodičov našich žiakov, ktorí pripravili zdravé vegetariánske pochúťky, sme si mohli vyskúšať, že nielen mäsom je človek živý. Prinesené jedlá polahodili nielen očiam, ale aj všetci si na nich pochutnali na prvej prestávke v pavilóne A SZŠ

Počas 1. vyučovacej hodiny sa v školskej jedálni konal program, ktorý učitelia anglického jazyka v spolupráci s triednymi učiteľkami nacvičili pri príležitosti Dňa vďakyvzdania. V úvode Mgr. Kornélia Vojtaníková privítala žiakov a učiteľov, priblížila zvyky Dňa vďakyvzdania. Následne žiaci VIII.A triedy oboznámili prítomných s históriou tohto amerického sviatku.