0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Biela pastelka

Dňa 20.09.2019 sa v priestoroch školy konala verejná zbierka Biela pastelka , ktorou naši rodičia a priatelia školy pomohli finančnou čiastkou 112,63 nevidiacim a slabozrakým ľuďom. Vyzbierané finančné prostriedky im pomôžu začleniť sa do života, ako je sprístupňovanie informácií, špeciálne rehabilitačné programy zamerané na výcvik samostatnej chôdze s bielou palicou, starostlivosti o domácnosť, čítanie Braillovho písma aj iné špeciálne zručnosti, ako sú rozvoj činností podporujúcich sebadôveru a samostatnosť v súkromnom i spoločenskom živote.