0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Európsky deň rodičov a škôl

Dňa 25. októbra 2019 sa žiaci aj rodičia Súkromnej spojenej školy zúčastnili tradičného  podujatia  Európsky deň rodičov a škôl. Akcia školy každoročne  prispieva k upevneniu triednych kolektívov a medzitriednych vzťahov. Pestrý  kultúrny program bol  spojený so spaním v škole. Do mnohých aktivít boli zapojení aj samotní rodičia žiakov. Podieľali sa na vyrezávaní tekvíc, príprave občerstvenia a estetizácii učební.

Podujatie sa začalo Pasovaním prvákov, pokračovalo výzdobou tried s halloweenskou tematikou. Potom sa žiaci oblečení v maskách presunuli v sprievode triednych učiteliek
a vychovávateliek na Karneval. Počas karnevalu členovia Detského parlamentu a Žiackej školskej rady hodnotili jednotlivé masky a tekvice. Po tanečnej karnevalovej zábave sa žiaci pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek vrátili do svojich tried, kde pokračovala Pizza party.

Veselá zábava, výborná diskotéka, tajomné príbehy a hlavne vynikajúca atmosféra dotvorili vydarenú akciu, na ktorú sa už všetci tešia opäť na budúci rok.