0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Pasovanie prvákov

Dňa 25.10.2019 sa uskutočnilo v I.A a v I.B triede Slávnostné pasovanie prvákov. Žiaci sa najprv predstavili svojim rodičom kultúrnym programom, v ktorom prezentovali svoje spevácke, recitačné i tanečné schopnosti. Predviedli svoje vedomosti a zručnosti prednesom krátkych básničiek o písmenkách, číslach, spevom piesní v anglickom jazyku a krátkym tancom. Nasledovalo slávnostné odovzdanie pamätných listov a študentských klobúkov pri svojom pasovaní za právoplatných žiakov našej školy od triednych učiteliek Mgr. Silvie Antolíkovej a Mgr. Zuzany Kukuricášovej.

Všetci im prajeme, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností.