0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Erasmus+ Zelený Erasmus

Dňa 10. októbra 2019 sa žiaci Súkromnej spojenej školy zapojili do celosvetovej iniciatívy Erasmus Days 2019, v rámci ktorej sa propagoval program Erasmus. Žiaci mohli prispieť svojou činnosťou k skrášleniu svojho okolia. V deň konania podujatia sa zhromaždili pred budovou školy pod vedením  vychovávateliek jednotlivých oddelení SŠKD. Projektová koordinátorka Mgr. Kornelia Vojtaníková informovala žiakov o iniciatíve Erasmus a možnostiach zapojenia sa do programu. Oboznámila ich s bezpečnostnými pravidlami pri zbere odpadkov a rozdala im hygienické rukavice aj plastové vrecia na odpad. Každé oddelenie SŠKD malo pridelený úsek, ktorý žiaci pod dozorom vychovávateliek vyčistili. Úlohy plnili veľmi zodpovedne a ochotne. Svojou usilovnou prácou sa im podarilo vyzbierať niekoľko vriec odpadu a skrášliť tak okolie školy a prístupové trasy. Sme presvedčení, že táto iniciatíva nebola prospešná len pre našu  inštitúciu, ale aj pre všetkých obyvateľov sídliska KVP. Fotografie z činnosti žiakov budú zaslané do národnej agentúry pre program Erasmus a budú zverejnené na celosvetovej mape krajín, ktoré sa do programu zapojili.