0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

Výročie

Zlatý žobrák vo Výmenníku Wuppertálska

Počas jubilejného 25. ročníka unikátneho filmového festivalu Zlatý žobrák dňa 03.09. 2019 vo Výmenníku Wuppertálska žiaci 3. a 4. ročníka si mohli pozrieť premiéru animovaných filmov zo súťaže Zlatý žobrák pre deti. Premiéra bola spojená s hlasovaním detských divákov o cenu za najlepší animovaný film. Cena bola udelená 07. 09. 2019 na festivale Zlatý žobrák. Aj tento rok prišli do Košíc filmy z celého sveta, z ktorých porota vybrala tie najlepšie.

Žiaci 8. ročníka sa dňa 04. 09. 2019 vo Výmenníku Wuppertálska, Titogradská č.17, Košice zúčastnili na otvorení výstavy  pod názvom Pocta Ivanovi Zdravkovičovi spojenú s premietaním jeho filmu.