0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Záujemca

VýročieSlávnostné otvorenie školského roku 2013/2014

Dňa 2. septembra 2013 sa začal pre všetkých žiakov deň ,kedy si opäť zasadli do školských lavíc, niektorí prvýkrát a najstarší ôsmykrát. O 9.00 hod. hodine sa k žiakom, prítomným rodičom a pedagogickým zamestnancom školy prihovorila riaditeľka školy Mgr. Eva Bednáriková. Všetkým popriala najmä veľa zdravia, úspechov v učení a prváčikom, ktorí prvýkrát zasadnú do školských lavíc, potešenie z učenia sa a veľa kamarátov.