0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Program dňa

06:30 Otvorenie školy
06:30 - 07:45 Ranný školský klub detí
07:45 - 07:50 Príchod žiakov do tried
07:50 - 08:05 Ranná komunita
08:05 - 08:50 1. vyučovacia hodina
08:50 - 09:00 Prestávka (10 minút)
09:00 - 09:45 2. vyučovacia hodina
09:45 - 10:05 Prestávka (20 minút) - desiatová
10:05 - 10:50 3. vyučovacia hodina
10:50 - 10:55 Prestávka (5 minút)
10:55 - 11:40 4. vyučovacia hodina
11:40 - 14:00 Obed v školskej jedálni
11:40 - 11:50 Prestávka (10 minút)
11:50 - 12:35 5. vyučovacia hodina
12:35 - 12:45 Prestávka (10 minút)
12:45 - 13:30 6. vyučovacia hodina
14:00 - 14:40 7. vyučovacia hodina
14:40 - 14:50 Prestávka (10 minút)
14:50 - 15:30 8. vyučovacia hodina
14:00 - 16:30 / 17:00 Kluby cudzích jazykov / English school club
17:00 Zatvorenie školy

Netradičnosť organizácie dňa v našej škole:

  • organizovať prácu detí počas vyučovacích hodín podľa ich momentálnych dispozícií, nie podľa nastaveného zvonenia
  • 15 minútový ranný diskusný komunitný kruh
  • energetické cvičenia, relaxačné chvíľky v rámci vyučovacích hodín
  • účasť rodičov na vyučovacích hodinách / počúvajúci, aktívni dobrovoľníci a lektori /
  • niekoľkokrát v roku neučiť podľa rozvrhu, ale organizovať vyučovacie hodiny "starší učia mladších", "mladší prezentujú svoje vedomosti starším, starší mladším", čitateľské a pisateľské tvorivé dielne
  • stretnutia rodičov a detí pri práci v tvorivých dielňach