0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Úspechy žiakov za školský rok 2021/2022

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2021/2022
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2020/2021

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2020/2021
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2019/2020

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2019/2020
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2018/2019

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2018/2019
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2018/2019Úspechy žiakov za školský rok 2017/2018

Zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2017/2018
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2016/2017

Zobraziť zoznam úspechov našich žiakov v šk. r. 2016/2017
(dokument PDF.)

Úspechy žiakov za školský rok 2015/2016

Zoznam úspechov našich žiakov

Úspechy žiakov v I. polroku za školský rok 2015/2016

Dňa 29. 01. 2016 sa v spoločných priestoroch pavilónu A konala spoločná ranná komunita pre všetkých žiakov školy, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť I. polrok školského roku 2015/2016 úspechy žiakov, ktorí v súťažiach reprezentovali našu školu. Zároveň komisia zložená z členov Detského parlamentu a Žiackej školskej rady vyhlásila na základe predchádzajúcich volieb v jednotlivých triedach „Naj žiaka“ - Olivera Tomáša Skálu, „Naj žiačku“ – Katarínu Farbulovú a „Naj triedu“, ktorou sa stala I. A.

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov | Fotogaléria

Úspechy žiakov za školský rok 2015/2016

Úspechy žiakov za školský rok 2014/2015

Dobšinského Košice

Dňa 21.10.2014 sa žiaci, víťazi triednych kôl, zúčastnili školského kola súťaže v prednese pôvodnej ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice. Súťažili v dvoch kategóriách. Po prednese rozprávok vybrala porota víťazov. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila žiačka IV.A triedy Ivana Hajdušeková s ukážkou Ako cigán čerta ošialil. Na 2.mieste sa umiestnila Sara Krajíčková s ukážkou Mechúrik Koščúrik. V druhej kategórii sa na 1.mieste umiestnil žiak V.A triedy Michal Hájek s ukážkou Popolvár – Hnusná tvár. V krajskom kole matičného festivalu budú našu školu reprezentovať Ivana Hajdušeková, Sara Krajíčková, Michal Hájek. Víťazom blahoželáme a želáme úspech a v krajskom kole.

Dňa 28.10.2014 sa uskutočnilo krajské kolo v prednese ľudovej a autorskej rozprávky Dobšinského Košice v budove Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach. Našu školu reprezentovali v I. kategórii Sara Krajíčková (II.A) a Ivana Hajdušeková (IV.A). V II. kategórii nás reprezentoval Michal Hájek (V.A), ktorý obsadil III. miesto.

Úspechy žiakov za školský rok 2013/2014

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu

MAMUT – regionálna súťaž

Dňa 30.05.2014 sa v areáli ZŠ Považská 12 v Košiciach uskutočnil už 13.ročník regionálnej súťaže MAMUT. Zúčastnili sa ho 5-členné družstvá, ktoré nielenže museli byť výborné v matematike, ale aj v športových disciplínach.

Z našej školy sme vyslali 2 družstvá – HUMAN 1 v zložení Marek Maďar, Samuel Blaško (príma A), Milan Ház, Samuel Janták (4.A) a Tomáš Orolín (5.B). Družstvo HUMAN 2 bolo v zložení Adriana Anjelová, Dominika Nguyen (príma A), Ema Bujňáková (4.A), Sebastián Luczy (5.A), Jozef Ondruš (5.B).

Hoci počasie organizátorom veľmi neprialo , bol silný vietor a pomerne chladno, naši žiaci sa nevzdali. Našli si miesto v závetrí, resp. v budove, odkiaľ si prevzali zadávané matematické úlohy, ktoré bolo treba riešiť správne, ale najmä rýchlo, aby ich za určený interval 120 minút zvládli čo najviac. Priebežne sa mohli zúčastňovať aj športových disciplín, pričom za každú správne predvedenú disciplínu dostali ďalšiu úlohu navyše, a tak mohli získavať body.

V konkurencii 31 družstiev, medzi ktorými boli aj družstvá z matematických tried či tried pre intelektovo nadané deti sa umiestnilo Družstvo HUMAN 2 na 9.mieste a bolo ocenené diplomom a družstvo HUMAN 1 skončilo na 20.mieste.

Blahoželáme našim úspešným riešiteľom a želáme im, aby sa aj na budúci rok do tejto súťaže zapojili rovnako úspešne.

Úspechy žiakov za školský rok 2012/2013

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu

Úspechy žiakov za školský rok 2011/2012

Kompletný zoznam úspechov našich žiakov môžete stiahnuť tu

Úspechy žiakov za školský rok 2010/2011

Matematický klokan

Žiaci našej školy zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaži Matematický klokan v kategóriách: KLOKANKO 2 /11 žiakov/, KLOKANKO 3 /8 žiakov/ a KLOKANKO 4 /4 žiaci/.

Tomáš Hluchý /II.A/ dosiahol 100% úspešnosť v kategórii KLOKANKO 2 a umiestnil sa tak na 1.-247. mieste spomedzi všetkých riešiteľov.

Roman Janták /III.A/ dosiahol 100% úspešnosť v kategórii KLOKANKO 3 a umiestnil sa tak na 1.-198. mieste spomedzi všetkých riešiteľov.

Okresné kolo 58. ročníka projektu Európa v škole

V umeleckej časti naše prváčky získali tieto umiestnenia:

1. miesto - Tonka Ngoc /I.B/
2. miesto - Baška Cubjaková /I.B/
3. miesto - Karolína Pzybyszewska /I.A/

Pozrite si vo fotogalérii ...

Okresné kolo výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

2. miesto - Tonka Ngoc /I.B/

Pozrite si vo fotogalérii ...

Mestská súťaž Slovo bez hraníc

3.miesto - Jean Schablik /I.A/

Celoslovenská súťaž Všetkovedko

Výsledky našich žiakov z III.A v celoslovenskej súťaži Všetkovedko 3:
Jakub Lazár /18.miesto/, Bianka Sedmáková /28.miesto/, Roman Janták /35.miesto/, Dominika Nguyen /42.miesto/ a Adriána Anjelová /59.miesto/.

Výsledky našich žiakov z IV.A v celoslovenskej súťaži Všetkovedko 4:
Dorian Merešš /13.miesto/, Adam Tuček /64.miesto/, Veronika Nguyen /70.miesto/, Viktor Jenčuš /73.miesto/ a Lucia Tkáčová /96.miesto/.

Viac informácií o súťaži ...

Súťaž Ukáž, čo vieš

Výsledky našich žiakov v súťaži Ukáž, čo vieš, ktorú organizuje CVČ Domino:

2.miesto - Roman Janták /III.A/
2.miesto - Dominika Nguyen /III.A/
2.miesto - Matúš Gašparík /V.A/

Obvodné kolo Matemtickej olympiády

4.miesto - Terézia Čiderová /V.A/

Okresné kolo výtvarnej súťaže Najkrajší sen

Žiaci Samko Janták/I.A/, René Bodnár/I.A/, Michal Hájek/I.B/, Róbert Koch/I.B/, Katka Gašparíková/I.B/ a Dianka Bučková/I.B/ sa úspešne zúčastnili okresnej výtvarnej súťaže Najkrajší sen. Práca Bruna Bajusa/I.B/ získala 2. miesto.

Žiacka regionálna florbalová liga

V žiackej regionálnej florbalovej lige získal Jurko Slafkovský /I.B/ so svojím tímom FLORKO 2. miesto. Toto umiestnenie ich kvalifikovalo na majstrovstvá SR, ktoré sa uskutočnia v máji v Košiciach.

Tenisová súťaže HTO tour

Veronika Festenburg /II.A/ sa zúčastnila tenisovej súťaže HTO tour /kategória deti do 9 rokov/ a v dvojhre získala 1. miesto

Sokolovský gymnastický štvorboj

2.miesto - Alex Kalináčová /II.A/