0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Záujemca

Výročie

Kontakt

Zriaďovateľka a riaditeľka školy:  
Mgr. Eva Bednáriková  
   
Poštová adresa: Telefón:
Starozagorská 8 055/645 0756
040 23 Košice  
Slovensko  
   
Web: Mobil:
www.schoolhuman.eu 0903 743 137
   
E-mail: Telefón do školskej jedálne
bednarikova.eva@gmail.com (Ing. Daniela Cvelihárová):
  055/6440956
   
Sekretariát školy  
E-mail: Mobil:
sekretariat.human@gmail.com +421 911 134 282

Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Bližšie informácie