0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Popoludnie s vodiacimi a asistenčnými psíkmi

Počas popoludňajšej činnosti SŠKD dňa 19.04.2023 bola pre deti realizovaná prednáška na tému ,,Štvornohí pomocníci“ v spolupráci so Zuzanou Ťažárovou, dobrovoľnou vychovávateľkou a trénerkou z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy, Bratislava. Počas aktivity mali  deti možnosť osobne sa zoznámiť s dvomi psíkmi, dozvedeli sa informácie, ako sa zo šteniatka stane vodiaci alebo asistenčný pes nevidiaceho a pozreli si ukážky ako psy pomáhajú nevidiacim, slabozrakým, či zdravotne postihnutým osobám.