0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Policajné popoludnie

Dňa 18.04.2023 bolo zrealizované v rámci činnosti SŠKD Policajné popoludnie, ktorého cieľom bolo informovať žiakov o činnosti a povinnostiach polície. Vychovávateľky Ivana Jarošová, Andrea Jevická, Katarína Frančáková a Mgr. Zuzana Pastoreková zorganizovali pre deti počas popoludňajšej činnosti SŠKD prednášku z oblasti prevencie v spolupráci s Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Košice. Počas aktivity mali deti možnosť vidieť ukážku práce psovodov, ktorí predviedli poslušnosť psov aj výcvik psov a vypočuť si informácie o práci policajtov.