0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hasičské popoludnie

Cieľom Hasičského popoludnia zorganizovaného dňa 18.04.2023 bolo informovať žiakov o činnosti a povinnostiach hasičov. Vychovávateľky Ivana Jarošová, Andrea Jevická, Katarína Frančáková a Mgr. Zuzana Pastoreková zorganizovali pre deti počas popoludňajšej činnosti SŠKD prednášku z oblasti požiarnej prevencie v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom, Košice. Počas aktivity mali  deti možnosť prezrieť si zásahovú techniku a vypočuť si informácie o práci hasičov.