0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Svetový deň zvierat

Deti I. až VII. oddelenia Súkromného školského klubu detí si dňa 4. októbra 2022 pripomenuli Svetový deň zvierat netradične.  Z domu si priniesli fotografiu a plyšovú hračku obľúbeného zvieratka. Z pútavého a poučného rozprávania svojich vychovávateliek sa dozvedeli o veľkom význame zvierat pre človeka.