0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mami, oci, vymaľujme si šarkana

Dňa 01.10.2021 vychovávateľky Andrea Jevická a Katarína Frančáková realizovali s deťmi motivačný rozhovor počas činnosti SŠKD s dôrazom na význam vzájomnej pomoci v rodine. Dobrovoľnou víkendovou domácou úlohou detí bolo spolu s rodičmi vymaľovať šarkana. Deti sa s radosťou zapojili do plnenia úlohy a 04.10.2021 priniesli do školy krásne šarkany. Spolu s vychovávateľkou si šarkanov vyvesili na nástenku a vyzdobili si nimi triedy. Deti sa s radosťou zapojili do diskusie a rozprávali o spoločných zážitkoch počas zdobenia šarkanov s rodičmi. Vychovávateľky pochválili všetky deti a odmenili ich na motivačnej nástenke pečiatkou.