0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SŠKD – september 2020

V rámci popoludňajšieho Súkromného školského klubu detí boli v septembri organizované výtvarné aktivity na tému JESEŇ, športové hry vonku a spoločenské hry. Cieľom uvedených aktivít bolo uspokojovať záujmy detí a rozvíjať ich mimoriadne schopnosti, talent a nadanie.