0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Svetový deň výživy

Svetový  deň výživy  si deti Súkromného školského klubu detí pripomenuli rôznymi aktivitami v oddeleniach.

I. až IV. oddelenie Súkromného školského klubu detí v popoludňajších hodinách v rámci činnosti SŠKD namaľovali na papierový tanier svoje obľúbené jedlo a spolu s vychovávateľkami Mgr. Janou Gajkovou, Ivanou Jarošovou, Katarínou Frančákovou a Mgr. Michaelou Mareckou hodnotili svoje kresby.

V. až VII. oddelenie Súkromného školského klubu detí pod vedením vychovávateliek Mgr. Miroslavy Vargovej, Bc. Simony Takácsovej a Bc. Zuzany Oreničovej deti vyrábali potravinové pyramídy, ktoré boli následne vystavené na nástenkách v triedach.