0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Svetový deň zvierat

Svetový deň zvierat si deti I. až VII. oddelenia Súkromného školského klubu detí a VIII. a IX. Oddelenia Súkromného  študijného klubu žiakov pripomenuli prinesením obľúbeného zvieratka - plyšovej hračky z domu. Z pútavého a poučného rozprávania svojich vychovávateliek sa dozvedeli o význame zvierat pre človeka. Žiaci  prejavili  fantáziu, tvorivosť, obrazotvornosť pri výtvarnom zobrazení svojich obľúbencov.