0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SŠKD – september 2018

V rámci ranného a popoludňajšieho Školského klubu detí sa v septembri  konali výtvarné aktivity na tému JESEŇ, športové hry vonku a spoločenské hry. Cieľom organizovaných aktivít  bolo uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie  detí.