0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SŠKD – september 2017

Výtvarné aktivity na tému JESEŇ, športové hry vonku a spoločenské hry sa konali v rámci ranného a popoludňajšieho Školského klubu detí. Cieľom organizovaných aktivít pre našich žiakov v rámci činnosti SŠKD počas septembra 2017 bolo uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie podľa záujmov.