0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Beseda s príslušníkmi PZ SR

Dňa 02. 12. 2016 bola zrealizovaná v rámci činností SŠKD beseda s príslušníkmi PZ SR na tému: Dopravná výchova. Pozvaní hostia predstavili žiakom hravou formou pomocou prezentácie zásady dopravnej výchovy. Na konci prezentácie boli pre žiakov pripravené otázky, ktoré riešili pomocou animácie v prezentácii. Neskôr boli žiaci zapojení do rôznych logických i praktických aktivít, kde mali možnosť aplikovať teoretické poznatky v praktických situáciách.