0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Septembrové aktivity

Dopravná výchova s použitím diskusnej aktivizujúcej metódy Buzz Groups, výroba sladkých koláčikov, maľovanie na tému JESEŇ, športové hry vonku a spoločenské hry v Rannom klube...

To sú aktivity našich žiakov v rámci činnosti SŠKD v mesiaci september 2015, ktoré im pomáhajú uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie podľa záujmov.