0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Septembrové aktivity

Maľovanie stromov, kreslenie na chodník, spoločenské hry v miestnosti, športové hry vonku, či vytváranie strašidielka z lístia, sadenie stromčeka a byliniek...

To sú aktivity našich žiakov v rámci činnosti SŠKD v mesiaci september 2014, ktoré im pomáhajú uspokojovať a rozvíjať mimoriadne schopnosti, talent a nadanie podľa záujmov.