0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

English school club

V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať nepovinný English school club pod vedením anglických lektorov Marka Colin Brittena, Daniela James-Lacey McInerey, Zoe Llewellyn. Zdokonaľujú sa v ANJ, aktívne si precvičujú nadobudnuté vedomosti, komunikujú v anglickom jazyku, rozširujú si slovnú zásobu z rôznych tém a zdokonaľujú sa v odbornej terminológii osvojenej uplatňovaním metódy CLIL v prírodovedných a výchovných predmetoch.