0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Športovo pohybová príprava

V rámci záujmového útvaru Športovo pohybová príprava  pod vedením Mgr. Petra Orjabinca si žiaci rozvíjajú pozitívny vzťah k športovým pohybovým aktivitám. Zapájajú sa tiež do športových súťaží, v ktorých majú možnosť ukázať svoju telesnú zdatnosť, talent a pohybové schopnosti. Záujmový útvar je zameraný na rozvoj elementárnych pohybových činností. Rozvíja základné pohybové schopnosti – rýchlosť, sila, obratnosť a vytrvalosť. Žiaci si osvojujú základy gymnastiky, atletiky a športových hier - basketbal, volejbal, futbal, vybíjaná. Realizujú sa základné lokomočné cvičenia - beh, hádzanie, chytanie, plazenie, skákanie.