0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Farebná paleta

Farebná paleta je záujmový útvar Súkromného centra voľného času, ktorý je zameraný na rozvoj talentu žiakov vo výtvarnej oblasti. Žiaci si majú možnosť skúšať zaujímavé výtvarné techniky a postupy. Rozvíjajú si fantáziu, estetické cítenie, predstavivosť, výtvarné vyjadrenie skutočnosti, priestorové vnímanie, zmysel pre farebnosť, kreativitu. Budujú si vzťah k umeniu a pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia. Pod vedením Mgr. Márie Kandráčovej a Mgr. Jany Sabolovej svojimi výtvarnými prácami skrášľujú chodbové priestory školy.