0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Naša fotogaléria - školský rok 2017/2018

English school club

V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať nepovinný English school club pod vedením anglických lektorov Marka Colin Brittena a Richarda Rovinského. V English school clube sa žiaci zdokonaľujú v anglickom jazyku hravou zážitkovou formou. Pri výučbe sú používané aj prostriedky IKT a interaktívny softvér. Žiaci komunikujú v anglickom jazyku a rozširujú si slovnú zásobu.